سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

وظایف آموزش:

آموزش فرصتی اساسی برای گسترش دانش کارکنان می باشد. یکی از مهمترین وظایف سازمان ها سرمایه گذاری در حوزه مهارت های منابع انسانی است. شناسایی و اجرای دوره های آموزشی اثربخش منتج به تربیت نیروی زبده و رسیدن به اهداف کلان سازمان میگردد. لذا اداره اموزش ضمن رعایت قوانین و دستورالعمل های مربوط به آموزش ضمن خدمت و دستورالعمل های داخلی بر اساس استاندارد ایزو 10015 به کارکنان و مدیران خود به شرح ذیل و بصورت فرآیندی خدمات آموزشی ارائه می دهد.

نیازسنجی:

 در پایان هرسال جهت ارتقا سطح دانش، مهارت و انگیزه کارکنان، همچنین تتعیین تقویم آموزشی سال آتی، جلساتی با مسئولین و رابطین واحدها برگزار شده و نیازهای آموزشی افراد منطبق ب اهداف سالیانه و شاخص های مربوطه تعیین میگردد.سپس للیست نیازهای ارائه شده در قالب عناوین دوره جهت دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور به ستاد (سازمان مرکزی )منعکس می گردد.

برنامه ریزی:

مسئول برنامه ریزی مکلف است بعد از ارسال تقویم آموزشی مصوب شده، برای برگزاری هریک از دوره ها، طرح درسی با محتوی زمان و مکان دقیق برگزاری دوره، مدرس ، سرفصل، اهداف کلی و اهداف رفتاری را تهیه نموده و به فراگیران ومسئولین ذیربط آنها ارسال نماید.

اجرا:

پس از تعیین دقیق زمان و مکان اجرای دوره و مشخص شدن فراگیران، مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای دروه اعم از حضور و غیاب مدرس و فراگیران، نحوه حضور مدرسف بیان مدرس، تعهد مدرس نسبت به کلاس و موضوع تدریس بر عهده بخش اجرایی و کارشناس اجرا می باشد.

اثربخشی:

اثربخشی دوره ها آموزشی در 4 سطح انجام میگیرد:

1-سطح ا/ سطح واکنش:  واکنش فراگیران نسبت به تمامی عوامل تاثیرگذار در اجرای دوره از جمله تجهیزات آموزشی، منابع آموزشی، مدرس، مکان و زمان اجرای دوره، محتوی دوره، پیشنهاداتی جهت بهبود اجرای دوره و در نهایت به تصویر کشیدن کیفیت دوره می باشد که در قالب فرم نظرسنجی و با سوالت پبش فرض از طریق سیستم جامع آموزشی منابع انسانی (جام) انجام میگیرد.

2-سطح 2/ سطح یادگیری:  اعلام میزان فراگیری مهارتها، تکنیک ها و دانشی است که در طول دوره و پس از آن دریافت میکنن. این سطح در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط مدرس و با هماهینگی اداره آموزشی بصورت (کتبی، شفاهی، پرسش و پاسخ و...) و بصورت سیستمی و غیر سیستمی قابل اجرا می باشد.

3-سطح 3/ سطح رفتار:  هدف اصلی آموزش ضمن خدمت، تغییر رفتار جهت بهبود عملکرد است. در این مرحله ارزیابی در محیط واقعی کار انجام می شود و فرصتی به فراگیران داده شده تا تغییر رفتار حاصل از شرک در دوره را در محیط کار شنشان دهد.این ارزیابی مدت دار است و از طریق نظر سنجی از رییس بلافصل و با سوالاتی منطبق با اهداف رفتاری دوره و بصورت سیستمی انجام میگیرد.

4-سطح 4/ سطح نتایج: از طریق متغیرهای وابسته و مستقل تعریف شده در سیستم جام( سیستم جامع آموزشی منابع انسانی) به دست می آید که دوره اجرا شده چقدر در کاهش نارضایتی مشتریان سازمانی، کاهش وباره کاری، بهبود سیستم، کاهش حوادث، کاهش هزینه ها، افزایش کیفید و ارائه خدماتف افزایش حل مسائل و مشکلات عملکردی، افزایش بهره وری سازمانی و...تاثیر داشته است.

خدمات ، فعالیت ها و عملکرد آموزشی سال 1400 :

1- عضویت در کارگاه ارزیابی اثربخشی:

-در این کارگروه نمایندگاه واحد آموزش هر بندر در زمینه اثربخشی دوره و ارتقای کیفیت ارزیابی فعالیت دارند.

-که در راستا دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش تهیه شده توسط اعضای کارگروه مطالعه شده و نظرات و پیشنهادات سازنده و شاخص های موثر هر بندر به سازمان ارائه گردیده است.

-همکاری با ستاد در تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به آموزش های اثربخشی شده در سطح بنادر

-همکاری و ارائه نقطه نظرات موثر ارزیابی اثربخشی آموزش های تخصصی

-همکاری در تسهیل ارائه اطلاعات و آمار ارزیابی اثربخشی های انجام شده جهت گزارشات برون سازمانی

-جمع آوری اطلاعات و داده ها در حوزه ارزیابی اثربخشی آموزش بر اساس فرم های درخواستی

-شرکت در جلسات هم اندیشی و آموزش های مرتبط با ارزیابی اثربخشی در سطح سازمان با هماهنگی ستاد

2-تهیه و تکمیل پروپوزال مربوط 2موضوع مطالعاتی تحقیقاتی معاونت منابع انسانی

3-برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از سرکار خانم جلیل نژاد به عنوان کتابدار نمونه توسط معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع_جناب آقای سید سعید سیدعلایی_ و مدیر کل محترم جناب آقای دکتر آبایی

4-تقدیر ، تشکر و اهدای هدیه به جناب آقای محسن جفرودی به عنوان کتابخوان برتر

5-همکاری با سازمان در راستای انجام ارزیابی شایستگی مدیران

6-همکاری با سازمان در شناسایی قابلیت های مدیران

7-اخذ بودجه از سازمان در جهت تامین خدمات نوین آموزشی و ارتقاء سطح کیفی دوره های اموزشی

 در خصوص تعامل بندر با شهر))8- راه انداری پیج شبکه اجتماعی اینستاگرام کتابخانه

9-خریداری 132 عنوان کتاب (23 عنوان کتاب تخصصی و 109 عنوان کتاب عمومی)

10-پیگیری در جهت راه اندازی مجدد سایت کتابخانه تخصصی سازمان

11-آمادگی و همکاری با سازمان در راستای ممیزی داخلی سازمان

12-انجام ممیزی استاندارد 10015 از واحد اموزش سازمان مرکزی تهران

13-حضور در دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد 9001:2015 بندر نوشهر

14-امانت 248 عنوان کتاب در 12 ماهه اول 1400

15-همکاری با واحدهای مختلف اداری در زمینه برگزاری جلسات اداری و دوره های های آموزشی فوریتی (ویدئو کنفرانس)

16-تقدیر ، تشکر و اهدای هدیه به جناب آقایان علی علیزاده کیاشی و حسین صبحی جهت همراهی در پیج اینستاگرام کتابخانه

 

تقویم آموزشی

دوره ها ی برگزار شده آموزشی تا پایان سال 1400

ردیف

نام کلاس

مدت

تعداد

نفرساعت

وضعیت

1

راپل

35

30

1050

پایان

2

نیازسنجی آموزشی

24

7

165

پایان

3

مدیریت دانش

8

130

1040

پایان

4

سلامت اداری

8

130

1040

پایان

5

حقوق شهروندی

8

130

1040

پایان

6

مستند سازی تجربیات

16

12

192

پایان

7

آشنایی با نرم افزار صدور مجوز

8

9

72

پایان

8

مدیریت بهره وری

4

9

36

پایان

9

مدیریت ریسک و ناسایی فرصت ها

16

51

816

پایان

10

بازآموزی رادارهای دریایی1

16

11

176

پایان

11

بازآموزی رادارهای دریایی2

16

9

144

پایان

12

سیستم مدیریت کیفیت ارائه خدمات آموزشی21001

16

6

96

پایان

13

ظوابط و طراحی بنادر و روش های نوین ساخت و توسعه بنادر

16

15

240

پایان

14

استاندارد آموزشی 10015

24

7

168

پایان

15

نحوه بهره برداری از سامانه جامعه مدیریت دانش و پزوهش

8

84

32

پایان

16

ممیزی یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت IMS

32

50

1600

پایان

17

ETABS نرم افزار

10

10

100

پایان

18

شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک

20

8

160

پایان

19

بودجه ریزی در حیطه آموزش

16

6

96

پایان

20

آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری

8

9

72

پایان

21

طرح تکریم ارباب رجوع

12

436

5232

پایان

22

استانداردهای ایمنی شغلی ایزو 45001: 2018

30

11

330

پایان

23

قوانین و مقررات امور بندری

24

6

144

پایان

24

مدیریت بحران

8

435

3480

پایان

25

تحلیل تکنیکال بازارهای پول و سرمایه

12

25

300

پایان

26

آداب و اسرار نماز (110 پرسش نماز)

12

436

5232

پایان

27

مروری بر مفاد شرایط عمومی پیمان

2

14

28

پایان

28

تعمیرات تخصصی لب تاپ

32

3

96

پایان

29

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد-واحد فنی

12

14

168

پایان

30

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد-امور مالی

12

11

132

پایان

31

اخلاق حرفه ای مدیران

4

20

80

پایان

32

آشنایی با قوانین و مقررات امور مرتبط با مشارکت عمومی/خصوصی در قراردادهای سرمایه گذاری

12

12

144

پایان

33

تعمیرات تخصصی پرینتر

24

3

72

پایان

34

مدیریت تضاد بین فردی-مدیران

4

20

80

پایان

35

مدیریت اقامه نماز-مدیران

8

30

240

پایان

36

امنیت سفرهای خارجی

4

145

580

پایان

37

اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی-مدیران

4

20

80

پایان

38

مدیریت اقامه نماز-کارشناسان

8

14

112

پایان

39

زبان بدن-مدیران

4

20

80

پایان

40

زبان انگلیسی تخصصی دریایی و بندری

12

8

96

پایان

41

مبانی حمل و نقل دریایی-مقدماتی

16

45

720

پایان

42

مدیریت استرس و کنترل خشم-مدیران

4

20

80

پایان

43

اپراتور VTS

16

19

304

پایان

44

نرم افزار (مدیرت و کنترل پروژه)MSP

16

20

320

پایان

45

مبانی حمل و نقل دریایی-پیشرفته

16

46

736

پایان

46

روانشناسی تفاوتهای فردی-مدیران

4

20

80

پایان

47

شناسایی غیر منطبق ها و اقدامات اصلاحی

8

51

408

پایان

48

آموزش امداد در حوادث آسانسور و بالابرها-1

12

10

120

پایان

49

قوانین و مقررات اجرای آموزش کارکنان

16

6

96

پایان

50

فنون پذیرایی و تشریفات1

16

57

912

پایان

51

آموزش امداد در حوادث آسانسور و بالابرها-2

12

10

120

پایان

52

فنون پذیرایی و تشریفات2

16

42

672

پایان

53

برنامه ریزی اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان

20

6

120

پایان

54

قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری

8

24

192

پایان

55

اصول ایمنی در کشتی ها-مقدماتی

16

10

160

پایان

56

بررسی و تجزیه و تحلیل قانون جدید صدور چک

16

15

240

پایان

57

شبکه سازی-مدیران

4

20

80

پایان

58

اصوا ایمنی در کشتی ها-پیشرفته

16

10

160

پایان

59

cisco certificated network associal

70

4

280

پایان

60

سیستم مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ایزو 21001

8

6

48

پایان

61

عملیت جستجو و نجات دریایی-مقدماتی

16

10

160

پایان

62

بهینه سازی پورتال سازمانی

6

15

90

پایان

63

بررسی سوانح دریایی-مقدماتی

16

45

720

پایان

64

مقررات ملی ساختمان (مباحث 10 . 9 . 6 و آیین نامه 2800)

16

8

128

پایان

65

روش های نیازسنجی آموزش شاغل اختصاصی

24

6

144

پایان

66

عملیات جستجو و نجات دریایی-پیشرفنه

16

10

160

پایان

67

زبان انگلیسی عمومی

30

10

300

پایان

68

بررسی سوانح دریایی-پیشرفنه

16

45

720

پایان

69

مدیریت عملیات جستجو و نجات دریایی-مقدماتی

16

37

592

پایان

70

نرم افزارهای اماری

16

12

192

پایان

71

کاربرد استاندارد 10015 بر کیفیت مدیریت آموزش

8

6

48

پایان

72

روش تحقیق کمی و کیفی

16

12

192

پایان

73

بررسی سوانح دریایی - مقدماتی

16

45

720

پایان

74

بازرسی بدنه کشتی

16

9

144

پایان

75

زبان انگلیسی عمومی مقدماتی 1

30

8

240

پایان

76

زبان انگلیسی عمومی مقدماتی 2

30

9

270

پایان

77

اصول گزارش نویسی مقدماتی 1

8

26

208

پایان

78

اصول گزارش نویسی مقدماتی 2

8

19

152

پایان

79

مستند سازی گزارشات- پیشرفته 1

8

10

80

پایان

80

مستند سازی گزارشات- پیشرفته 2

8

10

80

پایان

81

PM نگهداری تعمیرات 

16

11

176

پایان

82

نحوه شناسایی و نگارش دانش

3

70

210

پایان

83

نرم افزار سامانه مدیریت دانش

2

131

262

پایان

84

مدیریت عملیات جستجو و نجات دریایی- پیشرفته

16

37

592

پایان

85

آشنایی با قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری

16

8

128

پایان

86

سیستم های غلظت سنج

16

17

272

پایان

87

بازآموزی و بروز رسانی سیستم فرآیندی (سیستم کیفیت)

18

50

900

پایان

88

ایمنی عمومی مسئول ایمنی

40

6

240

پایان

89

متره و برآورد

16

10

160

پایان

90

تفکر رایج و اشتباه در تغذیه

2

90

180

پایان

91

فصل دهم خدمات کشوری(حقوق و دستمزد)

8

8

64

پایان

93

زنجیره تامین کالا

3

37

111

پایان

94

مدیریت بحران

8

22

176

پایان

95

کار تیمی

8

56

472

پایان

96

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ایزو 2018: 50001

16

15

240

پایان

97

مدیریت بهره وری

8

22

176

پایان

98

مدیریت استرس

8

22

176

پایان

99

شناسایی  خطرات و ارزیابی ریسک

16

6

96

پایان

100

  (آراستگی محیط کار)5s  

24

136

3264

پایان

101

آشنایی با تخلفات اداری

8

22

176

پایان

102

مدیریت ارتباط با مشتری

8

22

176

پایان

103

مهدویت و فرهنگ انتظار

2

47

94

پایان

104

نقشه خوانی دریایی

24

9

216

پایان

105

معارف نماز و مهدویت (ویژه کارکنان)

2

41

82

پایان

 106

مدیریت زمان

8

22

176

پایان