سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

 

 

معرفی و وظایف امور اداری

 

هدف:

اداره امور اداری کوشش می نماید تا در راستای نظم بخشی به محیط اداری و اجرای دستورالعملها و مقررات مربوطه و همچنین جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدفهای سازمانی گام برداشته و مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی و اداری کارکنان را برعهده داشته و با استفاده از ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح های تشویقی، ایجاد رویه های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقاء و همچنین برنامه ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان در جهت ارتقاء نیروی انسانی و در نهایت ارتقاء سازمان، تلاش و کوشش دارد.

 

شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری

نظارت بر مکاتبات اداری

صدور احکام پرسنلی مستند به دستور العملهای با لادستی

ابلاغ شرح وظایف پرسنل با توجه به پستهای مورد تصدی

هماهنگی بین واحدهای تابعه


 

خدمات بازنشستگان

 

* پیگیری امور مربوط به کلیه امور  بازنشستگی

* صدورگواهی اشتغال و گواهی ضمانت وام

* کمک به تامین امور رفاهی