پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

تماس با ما

 tamas

 
کارشناس مسئول قسمت امتحانات ، گواهینامه های شایستگی  وشناسنامه دریانوردی دریانوردان(پیام روشن)

شماره تلفکس: 44992403-013

کارشناس ارزیابی گواهینامه شایستگی و برگزاری آزمون دریانوردی(محمدرضا فلاح سالکده)

کارشناس نظارت بر موسسات آموزشی وعملکردپزشکان معتمدسازمان(محمدرضا فلاح سالکده)

شماره تماس مستقیم : 44992242-013

فاکس: 44992403-013

     

 - مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30