پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

معرفی و وظایف و مسئولیت ها

 

  شرح وظایف ومسئولیت ها:

·     برگزاری آزمونهای دریانوردی در تمامی سمتهای مطابق با کنوانسیون بین المللی  STCWدر رسته های عرشه ویژه شناورهای با تناژ کمتر از 500 تن و موتوربا قدرت کمتر از 750 کیلووات.

·     صدور ، تمدید ، المثنی و تجدید گواهینامه های شایستگی وکارتهای مهارت دریانوردی جهت تمامی سمتهای دریانوردی در شناورهای با تناژ کمتر از 500 تن و قدرت موتور کمتر از 750 کیلووات و صدور تمدید و المثنی و تجدید کارتهای مهارت ملوان عمومی GT>500 و ایمنی چهارگانه GT>500

·         صدور ، تمدید ، المثنی و تجدید شناسنامه دریانوردی (seaman book) .

·      بررسی اصالت و پاسخ به استعلامات در خصوص انواع گواهینامه های دریانوردی صادره از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

·         بهبود روش مستمر درامر سنجش و ارزیابی دانش و توانمندی دریانوردان ایرانی.

·         بررسی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی دریانوردی در بخش عرشه ، موتور ،جانبی ، خدماتی و فراساحل

·         نظارت بر اجرای دوره های برگزار شده  در مراکز آموزشی

·     نظارت بر کار پزشکان معتمد و پزشک ناظر جهت صدور گواهی سلامت پزشکی (Medical fitness)دریانوردان بر اساس مقرره 9/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW 

·     بررسی و اظهار نظر در مورد طرح درسهای مؤسسات و مراکز آموزشی دریانوردی و هدایت این مؤسسات جهت تطبیق طرح درسهای ارسالی با دستورالعملها و راهنماهای مصوب و الزامات کنوانسیون اصلاح شده STCWو صدور مجوز فعالیت و یا برگزاری دوره های مختلف آموزش دریانوردی

·     بررسی درخواستهای مراکز آموزشی جهت اجرای دوره های دریانوردی با عنایت به مفاد دستورالعمل های مصوب و اعلام کاستی ها در صورت وجود (مقرره 6/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW )دریافت و به روز درآوردن اطلاعات مربوطه .

·         بررسی و کارشناسی درخواست و مشکلات دریانوردان بر چهارچوب مقررات و دستورالعمل های مصوب

·         انجام سایر امور در چارچوب وظایف اداره متبوع برحسب دستور مقام مافوق 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۱۳

اطلاعات بیشتر :