سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
 

*معرفی و وظایف اداره بازاریابی و سرمایه گذاری در بخش امور مناطق

*مزایای منطقه آزاد در مجتمع بندری انزلی

*مجموعه قوانین و دستورالعمل های مناطق بندری

 

*معرفی و وظایف اداره بازاریابی و سرمایه گذاری در بخش امور منطقه

 

شماره تماس:

رئیس اداره امور اقتصادی و مناطق : سیدرضا میر جلیلی محنا     01344992230

کارشناس امور منطقه : بهزاد اشرفی 01344992939

 

اداره امور اقتصادی و مناطق در بخش امور مناطق سیاست گذاری های اداره کل در خصوص کلیه فرآیندها و رفع موانع و مشکلات اجرایی از طریق تفاهم نامه با سازمان مسئول منطقه را بر عهده دارد. اهم وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی و بازنگری کلیه دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری .

2-ارسال آخرین اصلاحات دستورالعمل های ابلاغی و اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری .

3-نظارت بر حسن اجرای صحیح و کامل دستورالعمل های مناطق بندری در بنادر انزلی و آستارا .

4-نظارت و ارزیابی مستمر بر کلیه فعالیت ها و فرآیندهای اجرایی امور مناطق، خدمات اسنادی پایانه های بندری ، انبارهای خصوصی،

اراضی پشتیبانی و عملیاتی بندر .

5-طراحی و تنظیم کلیه فرمت های مورد نیاز جهت استفاده در مناطق بندری .

6-بررسی اسناد و مدارک و همچنین انجام مکاتبه با سازمان مسئول منطقه به منظور ثبت سفارش و همچنین دریافت مجوز مصرف مواد

اولیه و مجوز بهره برداری از وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در منطق بندری .

 

*مزایای منطقه آزاد در مجتمع بندری انزلی

الف-مزیتهای سرمایه گذاری در مجتمع بندری انزلی

1-امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاری داخلی و خارجی به هر میزان.

2-معافیت مالیاتی 15 ساله بر درآمد و دارایی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی.

3-تضمین سرمایه گذاری خارجی و سود حاصل از آن در منطقه مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب

19/12/1380.

4-آزادی ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد مطابق قانون فوق.

5-ورود ماشین آلات، قطعات یدکی و وسایل نقلیه سرمایه ای ، موادا اولیه و مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای تولیدی ،

تجاری ، خدماتی ، مسکونی و فعالیت های زیر بنایی در منطقه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه .

6-معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در آن .

7-امکان تاسیس بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه بر اساس مقررات مربوطه .

 

ب-مزیتها و تسیلات قانونی در مجتمع بندری انزلی.

1-برخورداری از معافیت مالیاتی .

2-امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی .

3-برخورداری از مقررات خاص کار و بیمه های اجتماعی در استخدام اتباع خارجی .

4-امکان تاسیس و فعالیت موسسات کارگزاری بیمه، اعتباری و بانکی ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی .

5-انجام کلیه معاملات و انتقالات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .

6-امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت .

7-امکان خرده فروشی کالا برای اتباع خارجی و ایرانی .

8-معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به تناسب ارزش افزوده .

9-صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی از منطقه آزاد .

10-امکان واگذاری و یا فروش تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به غیر با استفاده از تسهیلات منطقه از طریق قبض انبار قابل معامله .

11-امکان ورود وسایل نقلیه ، تجهیزات ، ماشین آلات و قطعات یدکی برای شرکت های سرمایه گذار و فعالان اقتصادی بدون پرداخت

حقوق گمرکی جهت مصرف و بهره برداری در منطقه .

 

*مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مناطق بندری

1-قانون تشکیل و اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران 

2-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

3-دستورالعمل اجرایی صدور قبض انبار و ضوابط نگهداری کالا در مناطق بندری 

4-دستورالعمل اجرایی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

5-فرمهای ابلاغی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

6-دستورالعمل اجرایی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد 

7-فرمهای ابلاغی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

8-دستورالعمل اجرایی ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق بندری 

اسناد احراز هویت

اسناد مورد نیاز اشخاص حقوقی جهت احراز هویت 

1- اصل و کپی کارت شناسایی اشخاصی که حق امضاء دارند

2- گواهی امضاء از دفتر خانه های رسمی برای اشخاصی که حق امضاء دارند

3- اساسنامه شرکت

4-آگهی تا سیس

5-آخرین تغییر ات  آگهی روز نامه

 

اسناد مورد نیاز اشخاص حقیقی جهت احراز هویت

1-اصل و کپی کارت شناسایی

2-گواهی امضاء از دفتر خانه های رسمی

 

     داشتن وکالت از اشخاص حقیقی وحقوقی بدون حق تغییر نام و واگذاری

     هرشخص حقیقی وحقوقی می تواند حدود اختیارات خود را به یک شخص حقیقی وحقوقی دیگر واگذار نماید

     لذا در صورت تمایل میتواند با مشخص کردن حدود اختیارات در وکالتنامه تنها وکیل را به انجام کارهای محوله انتخاب نماید.

 

داشتن وکالت ازاشخاص حقیقی و حقوقی با حق تغییر نام و واگذاری

هر شخص حقیقی وحقوقی با مشخص کردن حدود اختیارات خود در وکالتنامه می تواند تمام اختیارات کالای خود رابه هر شخص حقیقی وحقوقی دیگر واگذار نماید و در وکالتنامه باید جمله (باحق تغییر نام وواگذاری) قید گردد

 

وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان وکیل انتخاب نماید و می تواند با حضور در سفارت  ایران در آن کشور وکالت رسمی را  دریافت نماید یااینکه وکالت خارجی خود را به تائید سفارت وبعدازآن به تائید وزارت امور خارجه و ترجمه مترجم رسمی دادگستری برساند.

 

اسناد ومدارک مورد نیازجهت تفکیک و تغییرنام قبض انبارقابل معامله

١- اصل نامه درخواست

صاحب کالا یا نماینده قانونی آن با ید طی یک نامه رسمی از مدیریت منطقه درخواست

١- تفکیک

 ٢-تغییر نام

 ٣-  تفکیک  وتغییر نام بصورت همزمان را نماید

٢- قبض انباراولیه

١- شرکت پیمانکار تخلیه وبارگیری پس از اتمام تخلیه از کشتی با توجه به تعداد بارنامه, قبض انبار به نام شرکت کشتیرانی صادر و بهمراه تسویه کشتی  به شرکت حمل ارسال می نماید.

٢- شرکتهای کشتیرانی با توجه به اسناد حمل مبادرت به ظهر نویسی قبض انبارمی نماید.

٣- صاحب کالا یا نماینده قانونی با ارائه اسناد مثبته وقبض انبار میتواند کالای خود را ترخیص نماید.

٤- در صورت تمایل می توانند با مراجعه به اداره بازاریابی و سرمایه گذاری  تمام یا قسمتی از کالای خود را تفکیک یا تغییر نام نمایید.

3- فرم درخواست صدور رسید انبار قابل معامله

تاریخ :

شماره :

 پیوست:

مدیریت محترم منطقه آزاد بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ( بندرانزلی )

اینجانب صاحب کالا ( شخص بازرگانی شرکت )

نوع کالا

تعداد و نوع بسته بندی

کشتی

تاریخ ورود

بارنامه

وزن ناخالص

سریال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره بارنامه اداری :

 

خواستار صدور رسید انبار قابل معامله یا تفکیکی به نفع خریدار ( با توجه به اطلاعات به شرح زیر ) می باشم .

این قسمت توسط دفتر انبارها تکمیل می شود                                                                         

ردیف

نوع کالا

تعداد و نوع بسته بندی

خریدار : ( شخص بازرگانی شرکت )

امضاء خریدار

بخش جدید

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

مهر و امضاء فروشنده :

      امضاء نفر اول                                  امضاء نفر دوم                  امضاء نفر سوم

نام و نام خانوادگی                                نام و نام خانوادگی             نام و نام خانوادگی           

 

 

احراز هویت

1-      تأیید مدیریت :

جهت بررسی و اقدام برابر مقررات

 

                محل امضاء

2-      تأئیدیه رئیس اداره :

              جهت بررسی و اقدام برابر مقررات

 

محل امضاء

3-       دبیرخانه ترمینال :

4-      تأیید دفتر مالی

5-      مسوول ترمینال

6-      مسئول دفتر کل ترمینال :

7- مسئول دفتر ترمینال :

                 

 

٤- اصل و کپی بارنامه اورجینال(بارنامه اصلی)

صاحب کالا یانمایند ه قانونی با ارائه بارنامه  اورجینال به شرکت کشتیرانی قبض انبار ظهر نویسی  شده بنام خود را دریافت و بهمراه کپی بارنامه اورجینال ومابقی اسناد , به اداره بازار یابی و سرمایه گذاری مراجعه میکند.

٥- اصل وکپی بارنامه محلی

بارنامه محلی توسط شرکت کشتیرانی از کاپیتان کشتی دریافت وبه اداره بندر و شرکت تخلیه و بارگیری تحویل داده می شود.

تذکر: بارنامه محلی جزء اسناد اولیه می باشد که باید با بارنامه اورجینال یکسان باشد

٦- اصل وکپی پرو فرما و ثبت سفارش

صاحب کالا یا نماینده قانونی آن با ارائه پرو فرمابه اتاق بازرگانی , مبادرت به دریافت ثبت سفارش کرده واصل وکپی آنها را به اداره بازار یابی و سرمایه گذاری تحویل تا پس از تطبیق, اصل مدارک را جهت پروانه کردن تحویل اداره گمرک دهند .

٧-اصل و کپی ترخیصیه

شرکت کشتیرانی پس از دریافت اسناد مثبته, مبادرت به ظهر نویسی قبض انبار وصدور ترخیصیه می نماید که اصل آنرا تحویل گمرک وکپی آنرا تحویل بندر می دهد.


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵

اطلاعات بیشتر :