چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

 

* وظایف اداره امور اقتصادی و منطقه در بخش امور منطقه

مزایای منطقه آزاد تجاری - صنعتی در مجتمع بندری انزلی

* مجموعه قوانین و دستورالعمل های مناطق بندری

 معرفی و وظایف اداره امور اقتصادی و منطقه در بخش امور منطقه

 

  شماره تماسها:

رئیس اداره امور اقتصادی و منطقه:

محسن پزشکی                 ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۲۳۰

 

کارشناسان ارشد امور مناطق:

۱- بهزاد اشرفی                  ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۹۴۹

۲- مصطفی خسرو پسند      ۰۱۳,۴۴۹۹,۲۳۶۱‬

 

اداره امور اقتصادی و مناطق در بخش امور مناطق، سیاست گذاریهای اداره کل در خصوص کلیه فرآیندها و رفع موانع و مشکلات اجرایی از طریق تفاهم نامه با سازمان مسئول منطقه را بر عهده دارد.

 

  اهم وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

۱- بررسی و بازنگری کلیه دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری.

۲- ارسال آخرین اصلاحات دستورالعمل های ابلاغی و اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری.

۳- نظارت بر حسن اجرای صحیح و کامل دستورالعمل های مناطق بندری در بنادر انزلی و آستارا.

۴- نظارت و ارزیابی مستمر بر کلیه فعالیتها و فرآیندهای اجرایی امور مناطق، خدمات اسنادی پایانه های بندری، انبارهای خصوصی، اراضی پشتیبانی و عملیاتی بندر.

۵- طراحی و تنظیم کلیه فرمتهای مورد نیاز جهت استفاده در مناطق بندری.

۶‬- بررسی اسناد و مدارک و همچنین انجام مکاتبه با سازمان مسئول منطقه به منظور ثبت سفارش صدور مجوز فعالیت و همچنین دریافت مجوز مصرف مواد اولیه و مجوز بهره برداری از وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق بندری.

 

 

    مزایای منطقه آزاد تجاری - صنعتی در مجتمع بندری انزلی

 

الف- مزیتهای سرمایه گذاری در مجتمع بندری انزلی:

۱- امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاری داخلی و خارجی به هر میزان.

۲- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله بر درآمد و دارایی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی.

۳- تضمین سرمایه گذاری خارجی و سود حاصل از آن در منطقه مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب

۱۳۸۰/۱۲/۱۹.

۴- آزادی ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد مطابق قانون فوق.

۵- ورود ماشین آلات، قطعات یدکی و وسایل نقلیه سرمایه ای، مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیتهای زیر بنایی در منطقه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه.

۶- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در آن.

۷- امکان تاسیس بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه بر اساس مقررات مربوطه.

 

ب- مزیتها و تسیلات قانونی در مجتمع بندری انزلی:

۱- برخورداری از معافیت مالیاتی.

۲- امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

۳- برخورداری از مقررات خاص کار و بیمه های اجتماعی در استخدام اتباع خارجی.

۴- امکان تاسیس و فعالیت موسسات کارگزاری بیمه، اعتباری و بانکی ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی.

۵- انجام کلیه معاملات و انتقالات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

۶- امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت.

۷- امکان خرده فروشی کالا برای اتباع خارجی و ایرانی.

۸- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به تناسب ارزش افزوده.

۹- صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی از منطقه آزاد.

۱۰- امکان واگذاری و یا فروش تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به غیر با استفاده از تسهیلات منطقه از طریق قبض انبار قابل معامله.

۱۱- امکان ورود وسایل نقلیه، تجهیزات، ماشین آلات و قطعات یدکی برای شرکتهای سرمایه گذار و فعالان اقتصادی بدون پرداخت حقوق گمرکی جهت مصرف و بهره برداری در منطقه.

 

مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مناطق بندری

 

۱قانون تشکیل و اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران 

۲قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

۳دستورالعمل اجرایی صدور قبض انبار و ضوابط نگهداری کالا در مناطق بندری 

۴دستورالعمل اجرایی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

۵فرمهای ابلاغی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

۶دستورالعمل اجرایی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد 

۷فرمهای ابلاغی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

۸دستورالعمل اجرایی ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق بندری