چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۵۳

اطلاعات بیشتر :

قابل توجه پیمانکاران و مشاورین :

کلیه مشاوران و پیمانکاران می بایست هر سه فرم ذیل را تکمیل و به همراه صورت وضعیت خود به کارفرما ارسال دارند:

 تاریخ بروزرسانی : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۵۴

اطلاعات بیشتر :