دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی 84تن مربوط به بندر چابهار

استعلام ارزیابی کیفی

1069/HE/96

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

روزنامه ایران

۱۱ تیر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

استان: , شهر:
تهران – میدان ونک – ابتدای بزرگراه حقانی – بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی – پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

Technical@pmo.ir

84932357

88651191

آگهی ارزیابی کیفی

طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی  84تن

مربوط به بندر چابهار

 شماره مناقصه :1069/HE/96

سازمان بنادرودریانوردی

 

بدینوسیله به اطلاع می­رساند سازمان بنادرودریانوردی در نظر دارد جهت طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی  84تن مربوط به بندر چابهار به روش ارزیابی کیفی و از طریق مناقصه عمومی بین المللی دو مرحله ای اقدام نماید.

لذا بمنظور ارزیابی کیفی سازندگان جرثقیل ریلی ساحلی از کلیه شرکت­های سازندگان داخلی و خارجی دعوت بعمل می آید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 20/04/96  مطابق با 2017/July/11 با مراجعه به سایت IETS.MPORG.IR ، جهت دریافت فایل اسناد و مدارک و فرم های ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.

+کلیه شرکت های خارجی می بایست از طریق نماینده داخلی اسناد را از سایت مذکور دریافت نمایند.

محل و مهلت تسلیم اسناد و مدارک و فرم های تکمیل شده: دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی واقع در طبقه همکف سازمان بنادرودریانوردی و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/05/96 مطابق با 2017/August/12  می­باشد. تأکید می گردد در مقابل تحویل اسناد تکمیلی رسید دریافت دارید.

جلسه تشریح فراخوان ارزیابی کیفی و پرسش و پاسخ ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 31/04/96 مطابق با 2017/July/22 در محل اتاق کنفرانس طبقه 12 سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شده و حضور نمایندگان مطلع فنی و بازرگانی کلیه شرکت های سازنده تجهیزات مذکور که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند با دردست داشتن معرفی نامه کتبی ضروری می باشد.

هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

نشانی و مشخصات آگهی دهنده : تهران   میدان ونک ابتدای بزرگراه حقانی   بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

دورنگار :   88651191-21 (98+)     تلفن:   84932357

 و 84932351-21 (98+)

رایانامه :    Technical@pmo.ir

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی 84تن مربوط به بندر چابهار

استعلام ارزیابی کیفی

1069/HE/96

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

منقضی شده

۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

استان: , شهر:
تهران – میدان ونک – ابتدای بزرگراه حقانی – بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی – پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

اطلاعات تکمیلی


۲۱ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۵۸

روزنامه ایران

۱۱ تیر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


سازمان بنادر و دریانوردی

Technical@pmo.ir

84932357

88651191

0 تومان

آگهی ارزیابی کیفی

طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی  84تن

مربوط به بندر چابهار

 شماره مناقصه :1069/HE/96

سازمان بنادرودریانوردی

 

بدینوسیله به اطلاع می­رساند سازمان بنادرودریانوردی در نظر دارد جهت طراحی ، ساخت ، حمل و تحویل 3 دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی  84تن مربوط به بندر چابهار به روش ارزیابی کیفی و از طریق مناقصه عمومی بین المللی دو مرحله ای اقدام نماید.

لذا بمنظور ارزیابی کیفی سازندگان جرثقیل ریلی ساحلی از کلیه شرکت­های سازندگان داخلی و خارجی دعوت بعمل می آید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 20/04/96  مطابق با 2017/July/11 با مراجعه به سایت IETS.MPORG.IR ، جهت دریافت فایل اسناد و مدارک و فرم های ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.

+کلیه شرکت های خارجی می بایست از طریق نماینده داخلی اسناد را از سایت مذکور دریافت نمایند.

محل و مهلت تسلیم اسناد و مدارک و فرم های تکمیل شده: دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی واقع در طبقه همکف سازمان بنادرودریانوردی و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/05/96 مطابق با 2017/August/12  می­باشد. تأکید می گردد در مقابل تحویل اسناد تکمیلی رسید دریافت دارید.

جلسه تشریح فراخوان ارزیابی کیفی و پرسش و پاسخ ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 31/04/96 مطابق با 2017/July/22 در محل اتاق کنفرانس طبقه 12 سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شده و حضور نمایندگان مطلع فنی و بازرگانی کلیه شرکت های سازنده تجهیزات مذکور که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند با دردست داشتن معرفی نامه کتبی ضروری می باشد.

هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

نشانی و مشخصات آگهی دهنده : تهران   میدان ونک ابتدای بزرگراه حقانی   بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دکتر شهیدی پلاک 1 - ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی

دورنگار :   88651191-21 (98+)     تلفن:   84932357

 و 84932351-21 (98+)

رایانامه :    Technical@pmo.ir

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.