دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل ( قابل شماره گذاری)

مزایده

95/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

روزنامه کیهان

۲۷ دی ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

۷ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 6 دستگاه خودرو مستعمل ( قابل شماره گذاری)

مزایده

95/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۷ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

اطلاعات تکمیلی


۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۵۵

روزنامه کیهان

۲۷ دی ۱۳۹۵

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.