دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ، نوسود و منصور

مناقصه

17/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ، نوسود و منصور

۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه خراسان

۲ آبان ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

300000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان تلفن تماس : 32543212- 32253212 فاکس: 32123221-076

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ، نوسود و منصور

مناقصه

17/96 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/300 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان تلفن تماس : 32543212- 32253212 فاکس: 32123221-076

اطلاعات تکمیلی


۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰

روزنامه خراسان

۲ آبان ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات لایروب های سومار ، نوسود و منصور

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.