دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی در بندر شهید رجایی

مناقصه

5/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی در بندر شهید رجایی

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

400000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های 32122525-32123157-076 و در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 32123407-076 تماس حاصل فرمایید.

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی در بندر شهید رجایی

مناقصه

5/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های 32122525-32123157-076 و در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 32123407-076 تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تکمیلی


۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات مبدل خطوط تلفن و کابل مسی در بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.