جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تجدید مناقصه تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی

مناقصه

11/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تجدید مناقصه تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی

۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۸ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

سایه - شهروند - روزنامه صبح ساحل

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

ریال

داخلی

تجدید شده

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

400000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های 32122541-32123153-076 و در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 32123407-076 تماس حاصل فرمایید.

پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  دریافت کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تجدید مناقصه تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی

مناقصه

11/97 حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 000/400 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های 32122541-32123153-076 و در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 32123407-076 تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تکمیلی


۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۸ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰

۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

سایه - شهروند - روزنامه صبح ساحل

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123407

07632123221

0 تومان

تجدید مناقصه تهیه لوازم و انجام تعمیرات اساسی ماشین آلات سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir  دریافت کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.