سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی

مناقصه

43/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه اطلاعات

۷ اسفند ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

400000 ریال

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 400/000 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

ناهید انصاری

07632123226

07632123221

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی

مناقصه

43/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

400,000 ریال

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد : الف) با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 2176455412006 بانک ملی شعبه بندر شهید رجایی مبلغ 400/000 ریال ب) از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان

اطلاعات تکمیلی


۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه اطلاعات

۷ اسفند ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.