سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام تعمیرات زیرآبی یدک کش رمضان و بارج پیشین 2

مناقصه

2098003699000028

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05431281414

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام تعمیرات زیرآبی یدک کش رمضان و بارج پیشین 2

مناقصه

2098003699000028

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05431281414

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.