دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده های غلات و شهرک شهید رجایی

مناقصه

20/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده های غلات و شهرک شهید رجایی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

ریال

202450314027

داخلی

عادی

۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 27/11/98 تا پایان وقت اداری مورخ 3/12/98 روز شنبه ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده های غلات و شهرک شهید رجایی

مناقصه

20/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 27/11/98 تا پایان وقت اداری مورخ 3/12/98 روز شنبه ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

ریال

202,450,314,027 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی شبکه برق رسانی به مکنده های غلات و شهرک شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.