سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

احداث ساختمان اداری استان گلستان

مناقصه

98/13

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

ریال

داخلی

عادی

پروژه احداث ساختمان اداری استان گلستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث ساختمان اداری استان گلستان

مناقصه

98/13

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه احداث ساختمان اداری استان گلستان