سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید) ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

مناقصه

32/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

تجارت

۸ بهمن ۱۳۹۹

ریال

121637471422

داخلی

عادی

۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 8/11/99 تا پایان وقت اداری مورخ 17/11/99 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید) ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

مناقصه

32/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 8/11/99 تا پایان وقت اداری مورخ 17/11/99 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

تجارت

۸ بهمن ۱۳۹۹

ریال

121,637,471,422 ریال

داخلی

عادی

بنادر مسافری شهید حقانی و وهرمز

0 تومان

(تجدید)ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.