دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

خارج سازی 7 فروند مغروقه در آبراه های حاکمیتی استان هرمزگان

مناقصه

15/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خارج سازی 7 فروند مغروقه در آبراه های حاکمیتی استان هرمزگان

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

روزنامه سیاست روز - روزنامه جام جم

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ریال

230000000000

داخلی

عادی

۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 18/8/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 25/8/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خارج سازی 7 فروند مغروقه در آبراه های حاکمیتی استان هرمزگان

مناقصه

15/فنی1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 18/8/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 25/8/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

روزنامه سیاست روز - روزنامه جام جم

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ریال

230,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خارج سازی 7 فروند مغروقه در آبراه های حاکمیتی استان هرمزگان

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.