سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

2001001326000061

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

۵ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۵۱

۷ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۵۱

ریال

داخلی

عادی

امور قراردادها

06152282099

عنوان اندازه (KB)
مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس 630.85 faa8ddbe-498f-41d9-8352-57e14d265d8a.pdf

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس

فراخوان

2001001326000061

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۵ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۵۱

۷ دی ۱۴۰۱ ۲۳:۵۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


امور قراردادها

06152282099

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
مطالعات امکان سنجی (توجیهی) احداث بندر بزرگ خلیج فارس 630.85 faa8ddbe-498f-41d9-8352-57e14d265d8a.pdf