سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

احداث درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

35/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

احداث درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۴ دی ۱۴۰۱

ریال

468360649764

داخلی

عادی

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/10/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 28/10/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

مناقصه

35/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/10/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 28/10/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۴ دی ۱۴۰۱

روزنامه رسالت

۲۵ دی ۱۴۰۱

ریال

468,360,649,764 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

احداث درمانگاه جدید مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.