جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات لایروبی دریایی

فراخوان

22717/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

ریال

داخلی

عادی

اداره امورحقوقی و قراردادها

061522822099

عنوان اندازه (KB)
شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات لایروبی دریایی 557.80 a53be5b9-c85a-43b4-9cb7-566ae23c116d.pdf

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات لایروبی دریایی

فراخوان

22717/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره امورحقوقی و قراردادها

061522822099

0 تومان

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
شناسایی شرکت های ارایه دهنده خدمات لایروبی دریایی 557.80 a53be5b9-c85a-43b4-9cb7-566ae23c116d.pdf