دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر شهید رجایی

تجدید مناقصه

39/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر شهید رجایی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۰۰

روزنامه عصر آزادی (استان آذربایجان شرقی)

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ریال

36998352961

داخلی

عادی

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/11/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 30/11/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر شهید رجایی

تجدید مناقصه

39/عمران1401

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/11/1401 تا پایان وقت اداری مورخ 30/11/1401 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۰۰

روزنامه عصر آزادی (استان آذربایجان شرقی)

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ریال

36,998,352,961 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

احداث المان یادمان شهدای گمنام بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.