چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
 

صفحه نخست

آرشیو اخبار بندر انزلی

آمار

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

فرآیندها و خدمات

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه توافق سطح خدمت

اطلاع رسانی خدمات الکترونیک

فهرست خدمات

ارائه خدمات

سایر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات

جدول تعرفه

تعاریف و کتابچه تعرفه

پرسش های متداول تعرفه

سایر تعرفه ها

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات داخلی

کنوانسیون های بین المللی

سایر پیوندها

حقوق شهروندی

بازرس

میز خدمت

مراکز تماس اضطراری

شکایات مردمی

نظرسنجی

پرسش های متداول

سامانه شهراه

سامانه سامد

پیشخوان مجوزهای کشور

اعضای سایت

چند رسانه ای

تصاویر بندر انزلی

رویدادهای بندر انزلی

فیلم های بندر انزلی

کاتالوگ

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

ارتباط مستقیم با مدیرکل بندر

شبکه های اجتماعی

نشانی بندر

معرفی بندر

بندر در یک نگاه

سیستم های مدیریتی بندر

تاریخچه بندر

نقشه بندر

ماموریت ها و چشم انداز

سابقه تصویری

چارت تشکیلاتی

توسعه بندر

خدمات بندری

معرفی و وظایف اداره امور بندری

اخبار اداره امور بندری

مرکز نظارت امور بندری

مشخصات انبارها و تجهیزات بندری

استاندارد بندری آموزش

تعرفه های بندری

فرم ها، اسناد و فرآیندهای بندری

خدمات دریایی

معرفی و وظایف اداره امور دریایی

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مخابرات و کنترل ترافیک دریایی

خدمات یدک کشی

راهنمایی کشتی ها

خدمات بازرسی و ثبت شناورها

خدمات به کشتیرانی ها

خدمات ایمنی و حفاظت دریایی

معرفی و وظایف امور ایمنی و حفاظت دریایی

جستجو و نجات

محیط زیست دریایی

آبنگاری و لایروبی

علائم کمک ناوبری

خدمات ایمنی و آتش نشانی

معرفی و وظایف

خدمات آتش نشانی

عملکرد ایمنی و آتش نشانی

آموزش، ایمنی و پیشگیری

کمک های اولیه و توصیه های ایمنی

اطلاعات مفید آتش نشانی

تماس با ما

امور کارگزاران دریایی و بندری

معرفی امور کارگزاران دریایی و بندری

انواع مجوز فعالیت

لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی

فرآیند صدور مجوز فعالیت

آئین نامه ها

فرمهای مرتبط با امور کارگزاران دریایی و بندری

پرسش های متداول

خدمات دریانوردان و امتحانات

سامانه جامع دریانوردان

مراکز آموزشی

نمونه سوالات

خدمات سرمایه گذاری

مناطق

سرمایه گذاری

اطلاعیه های امور مناطق،بازاریابی و سرمایه گذاری

خدمات کنترل و بازرسی کشتیها

معرفی PSC & FSC

روش اجرایی کنترل و بازرسی کشتی ها

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات

راهنمای کنترل و بازرسی کشتی ها

فرم نظر سنجی کنترل و بازرسی کشتی ها

تماس با ما

خدمات آمار و فناوری اطلاعات

خدمات آمار بندر انزلی

بولتن آمار و عملکرد ماهانه بندر انزلی

خلاصه آمار حمل و نقل دریایی بندر انزلی

سامانه آمار و عملیات

خدمات فناوری اطلاعات

خدمات منابع انسانی

خدمات اداری

خدمات مالی

خدمات بیمه و رفاه

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی منابع انسانی

کتابخانه

خدمات فنی و مهندسی

معرفی و وظایف واحد فنی و مهندسی

سواحل و بنادر

خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات

خدمات نگهداری تجهیزات

خدمات پیمان و رسیدگی

HSE

معرفی و وظایف

اقدامات اداره HSE

اخبار اداره HSE

مطالعات و تحقیقات

معرفی و وظایف

مقالات و ترجمه ها

تسهیلات و حمایت ها

بانک پایان نامه های حمایت شده

فرآیندهای پژوهشی

پیشنهادات

امور ورزشی

معرفی و وظایف

عملکرد ورزشی

اخبار و اطلاعیه ها

بندرآستارا

معرفی بندر

اقدامات انجام شده در بندرآستارا

طرح های توسعه ای بندرآستارا

قوانین و مقررات

دستوررالعمل ها و فرآیندها

انگلیسی

اطلاعیه ها