دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

معرفی بندر

بندر در یک نگاه

سیستم های مدیریتی بندر

تاریخچه بندر

نقشه بندر

ماموریت ها و چشم انداز

سابقه تصویری

چارت تشکیلاتی

توسعه بندر

خدمات بندری

معرفی و وظایف اداره امور بندری

اخبار اداره امور بندری

مرکز نظارت امور بندری

مشخصات انبارها و تجهیزات بندری

تعرفه های بندری

فرم ها، اسناد و فرآیندهای بندری

خدمات دریایی

معرفی و وظایف اداره امور دریایی

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مخابرات و کنترل ترافیک دریایی

خدمات یدک کشی

راهنمایی کشتی ها

خدمات بازرسی و ثبت شناورها

خدمات به کشتیرانی ها

خدمات ایمنی و حفاظت دریایی

معرفی و وظایف امور ایمنی و حفاظت دریایی

جستجو و نجات

محیط زیست دریایی

آبنگاری و لایروبی

علائم کمک ناوبری

خدمات ایمنی و آتش نشانی

معرفی و وظایف

خدمات آتش نشانی

عملکرد ایمنی و آتش نشانی

آموزش، ایمنی و پیشگیری

کمک های اولیه و توصیه های ایمنی

اطلاعات مفید آتش نشانی

تماس با ما

امور کارگزاران دریایی و بندری

معرفی امور کارگزاران دریایی و بندری

انواع مجوز فعالیت

لیست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی

فلوچارت اخذ مجوز فعالیت

فرآیند صدور مجوز فعالیت

آئین نامه ها

فرمهای مرتبط با امور کارگزاران دریایی و بندری

پرسش های متداول

خدمات دریانوردان و امتحانات

سامانه جامع دریانوردان

مراکز آموزشی

نمونه سوالات

خدمات سرمایه گذاری

مناطق

سرمایه گذاری

اطلاعیه های امور مناطق،بازاریابی و سرمایه گذاری

خدمات کنترل و بازرسی کشتیها

معرفی PSC & FSC

روش اجرایی کنترل و بازرسی کشتی ها

دستورالعمل ها، قوانین و مقررات

راهنمای کنترل و بازرسی کشتی ها

فرم نظر سنجی کنترل و بازرسی کشتی ها

تماس با ما

خدمات آمار و فناوری اطلاعات

خدمات آمار بندر انزلی

بولتن آمار و عملکرد ماهانه بندر انزلی

خلاصه آمار حمل و نقل دریایی بندر انزلی

سامانه آمار و عملیات

خدمات فناوری اطلاعات

خدمات منابع انسانی

خدمات اداری

خدمات مالی

خدمات بیمه و رفاه

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی منابع انسانی

استاندارد بندری آموزش

کتابخانه

خدمات فنی و مهندسی

معرفی و وظایف واحد فنی و نگهداری

سواحل و بنادر

خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات

خدمات نگهداری تجهیزات

خدمات پیمان و رسیدگی

HSE

معرفی و وظایف

اقدامات اداره HSE

اخبار اداره HSE

مطالعات و تحقیقات

معرفی و وظایف

مقالات و ترجمه ها

تسهیلات و حمایت ها

بانک پایان نامه های حمایت شده

فرآیندهای پژوهشی

پیشنهادات

امور ورزشی

معرفی و وظایف

عملکرد ورزشی

اخبار و اطلاعیه ها

بندرآستارا

معرفی بندر

اقدامات انجام شده در بندرآستارا

طرح های توسعه ای بندرآستارا

قوانین و مقررات

دستوررالعمل ها و فرآیندها

خانه

خدمات آمار

فرآیندها و خدمات

تعرفه خدمات

جدول تعرفه

تعاریف و کتابچه تعرفه

پرسش های متداول تعرفه

سایر تعرفه ها

سایر پیوندها

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات داخلی

کنوانسیون های بین المللی

اطلاعیه ها

حقوق شهروندی

میز خدمت

نشانی بندر

مراکز تماس اضطراری

شکایات مردمی

نظرسنجی

پرسش های متداول

سامانه شهراه

پیشخوان مجوزهای کشور

فیلم و عکس

ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با مدیرکل بندر

تماس با مسئولین

آرشیو خبر

انگلیسی

اعضای سایت