سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/لیست مراکز آموزشی استان گیلان

شرکت خزر آموز بندر :

نشانی: بندر انزلی، غازیان، بلوار آیت الله پیشوایی، خیابان کاج

شماره تماس: 

تلفن: ۵۲ - ۰۱۳,۴۳۴۴,۰۰۵۰ ، ۰۱۳,۴۳۴۳,۴۴۳۱ ، ۰۱۳,۴۳۴۳,۳۹۸۹‬

 دورنگار: ۰۱۳,۴۴۴۳,۴۴۳۰

 

محدوده  فعالیت شرکت خزر آموز بندر:

ناوبریدر محدوده زیر ۳۰۰۰‬ تن و زیر ۵۰۰‬ تن

انجین: در محدوده زیر ۳۰۰۰ کیلو وات

جانبی:  نامحدود

 

شرکت موج آبی اروند:

نشانی: بندر انزلی، خیابان ناصر خصرو، سی متری، روبروی دانشکده پزشکی

شماره تماس:

تلفن: ۰۱۳,۴۴۵۴,۸۵۸۸ ، ۰۱۳,۴۴۵۲,۷۰۳۳

دورنگار: ۰۱۳,۴۴۵۴,۸۵۸۸

 

محدوده فعالیت شرکت موج آبی اروند:

ناوبری: در محدوده  زیر ۳۰۰۰ تن

جانبی: نامحدود

 

توجه: برای دیدن آزمونهای دریانوردی بر روی کلمه آزمون کلیک کنید.


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۸:۳۳