جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/لیست مراکز آموزشی استان گیلان

شرکت خزر آموز بندر :

نشانی: بندر انزلی-غازیان-بلوار آیت اله پیشوایی-خیابان کاج

شماره تماس: 43440050-52- 43423989 -  43434431 فاکس01344434430

محدوده  فعالیت شرکت خزر آموز بندر:

ناوبریدر محدوده زیر 3000تن و زیر 500تن

انجین: در محدوده زیر 3000کیلووات

جانبی: نامحدود

شرکت موج آبی اروند:

نشانی: بندر انزلی-خیابان ناصر خصرو-سی متری-روبروی دانشکده پزشکی

شماره تماس: 44548588-44527033- فاکس01344548588

محدوده فعالیت شرکت موج آبی اروند:

ناوبری در محدوده  زیر 3000تن

جانبی در محدوده نامحدود

توجه: برای دیدن آزمونهای دریانوردی بر روی کلمه آزمون کلیک کنید.


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵