پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مشاوره تلفنی

با سلام  و احترام

نظر به اهمیت  تکریم ارباب رجوعان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان  ، افراد ذیل جهت پاسخگویی به سولات شما از طریق تماس تلفنی معرفی می گردند .

 آقای اسماعیل بحر پیما (معاونت اداری و مالی)      44992365

آقای حسن رحیمی قاسم آباد (معاونت بندری و دریایی) 44992809

آقای رامین نوروزی  (معاونت بندری و دریایی)  44992693

آقای رضا میرجلیلی محنا (حوزه مدیریت) 44992230

آقای میلاد شیرین زبان(معاونت فنی و نگهداری) 44992758