چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۵۴ نفر
۱۹,۴۲۳,۲۲۹ نفر
۱۱,۳۸۹ نفر
۹,۹۱۷ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۳۰ ۷۸۷   کاربر ۹۶۷   صفحه
۰۵/۲۹ ۱۳۵   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۵/۲۸ ۳۲۳   کاربر ۵۶۲   صفحه
۰۵/۲۷ ۳۶۰   کاربر ۶۹۲   صفحه
۰۵/۲۶ ۴۷۳   کاربر ۸۴۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۲۲۳   کاربر ۳۴۵   صفحه
۰۵/۲۴ ۲۲۴   کاربر ۳۲۶   صفحه
۰۵/۲۳ ۳۳۲   کاربر ۶۵۹   صفحه
۰۵/۲۲ ۳۵۰   کاربر ۶۸۸   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۵۰   کاربر ۲۹۷   صفحه
۰۵/۲۰ ۲۶۸   کاربر ۵۲۳   صفحه
۰۵/۱۹ ۲۷۲   کاربر ۴۴۶   صفحه
۰۵/۱۸ ۲۴۲   کاربر ۳۱۲   صفحه
۰۵/۱۷ ۴۵۴   کاربر ۶۶۸   صفحه
۰۵/۱۶ ۳۱۸   کاربر ۶۰۶   صفحه
۰۵/۱۵ ۲۷۵   کاربر ۵۴۱   صفحه
۰۵/۱۴ ۳۷۲   کاربر ۶۹۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۲۷۴   کاربر ۴۵۴   صفحه
۰۵/۱۲ ۲۵۹   کاربر ۴۴۴   صفحه
۰۵/۱۱ ۱۱۴   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۵/۱۰ ۱۹۱   کاربر ۳۶۲   صفحه
۰۵/۰۹ ۳۲۳   کاربر ۷۰۹   صفحه
۰۵/۰۸ ۳۰۷   کاربر ۶۸۹   صفحه
۰۵/۰۷ ۲۸۹   کاربر ۵۲۱   صفحه
۰۵/۰۶ ۳۵۰   کاربر ۶۶۸   صفحه
۰۵/۰۵ ۵۶۷   کاربر ۹۹۷   صفحه
۰۵/۰۴ ۳۴۸   کاربر ۴۹۶   صفحه
۰۵/۰۳ ۲۹۷   کاربر ۵۳۵   صفحه
۰۵/۰۲ ۲۷۶   کاربر ۵۶۷   صفحه
۰۵/۰۱ ۳۴۵   کاربر ۸۶۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۵,۴۱۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۵,۸۴۵ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۲,۹۹۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۷,۳۰۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۱,۷۸۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۵,۶۳۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۸,۲۳۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۴,۸۳۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲۲,۲۶۹ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۳,۴۶۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴۶,۹۸۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۵۵,۵۴۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۴۹,۲۶۰ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳۲,۲۲۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۰,۳۹۷ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۴,۶۴۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۶,۷۵۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۹,۲۲۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۹۵,۴۰۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۴,۶۸۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۵,۰۳۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۱,۱۵۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۲,۰۶۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۶,۱۶۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۱۰,۹۷۸ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۵۵,۴۱۰ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۲۹,۶۴۴ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۶۷,۳۵۲ ۹ %
EU
EU
۱,۲۵۵,۰۴۶ ۷ %
CHN
CHN
۶۱۶,۳۱۲ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۶۷,۹۳۴ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۰,۵۸۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۳,۴۵۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۲,۴۳۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۷۸۱ ۱ %
IND
IND
۹۱,۶۲۱ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۱۹۸ ۰ %
POL
POL
۵۳,۵۲۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۲۳ ۰ %
CAN
CAN
۴۲,۳۱۴ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۲۰۰ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۲۲۱ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۵۰۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۶۱,۵۴۴ ۳۷ %
Firefox
Firefox
۲۰۶,۳۲۰ ۳۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۴,۳۶۳ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۴۱,۹۸۲ ۶ %
Other
Other
۲۹,۸۱۲ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۷,۹۶۵ ۴ %
Safari
Safari
۲۶,۳۱۳ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۰,۲۲۰ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸,۵۹۹ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۹,۰۱۸ ۱ %
Opera
Opera
۵,۲۹۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵,۲۸۱ ۱ %
Edge
Edge
۱,۳۷۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۷۴,۷۹۳ ۴۱ %
XP ۹۰,۲۶۸ ۱۳ %
Other ۸۷,۷۶۲ ۱۳ %
Linux ۸۱,۵۵۰ ۱۲ %
Windows 10 ۴۶,۳۱۵ ۷ %
Windows 2003 ۴۲,۴۴۴ ۶ %
iOS ۲۱,۶۰۹ ۳ %
Windows 8 ۱۵,۷۸۶ ۲ %
Vista ۹,۴۷۳ ۱ %
Android ۷,۵۳۹ ۱ %
FreeBSD ۱۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مقاله نویسی ۲,۴۹۹
منابع و ابزار ورود داده های جغرافیایی به gis ۲,۰۳۴
روش مقاله نویسی ۱,۵۳۰
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ۱,۱۶۸
اداره بندر انزلی ۱,۱۱۷
بندر انزلی ۷۰۲
آموزش مقاله نویسی ۵۶۰
نحوه مقاله نویسی ۴۸۴
شیوه مقاله نویسی ۴۱۲
مدولاسیون ۴۰۷
سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان ۳۰۸
بنادر گیلان ۲۹۷
اداره بندر گیلان ۲۸۴
اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان ۲۷۶
سیاهکل ۲۷۰
لوزی خطر ۲۵۲
اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان ۲۲۹
بندرانزلی ۲۲۷
بنادر و دریانوردی گیلان ۲۲۷
0 ۲۲۵
www.anzaliport.pmo.ir ۲۱۷
انزلی پورت ۲۱۰
pmo ۱۹۰
روش های مقاله نویسی ۱۸۷
anzaliport.pmo.ir ۱۷۱
طریقه مقاله نویسی ۱۷۰
امتحانات ۱۶۷
بندر آستارا ۱۶۶
مقاله نویسی علمی ۱۶۰
روش مقاله نویسی علمی ۱۵۹
بنادر استان گیلان ۱۵۶
اصطلاحات انگلیسی بازرگانی ۱۵۱
استخدام ۱۵۰
مدولاسیون dsb ۱۳۵
اصطلاحات بازرگانی به زبان انگلیسی ۱۳۳
مدیر بازرگانی به انگلیسی ۱۳۰
اداره بنادر گیلان ۱۲۸
هواشناسی اداره بندر کشتیرانی انزلی ۱۲۷
سازمان بنادر و دریانوردی گیلان ۱۲۴
اداره بندرانزلی ۱۲۳
اموزش مقاله نویسی ۱۲۲
اصطلاحات تجاری انگلیسی به فارسی ۱۲۱
لایروبی ۱۲۰
فیش حقوقی ۱۱۷
مدیر عامل به انگلیسی ۱۱۵
شیوه مقاله نویسی علمی ۱۱۳
بندر چمخاله ۱۱۳
آستارا ۱۱۰
روشهای مقاله نویسی ۱۰۹
اسماعیل نجفی ۱۰۸