سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
 

*معرفی و وظایف اداره بازاریابی و سرمایه گذاری در بخش امور مناطق

*مزایای منطقه آزاد در مجتمع بندری انزلی

*مجموعه قوانین و دستورالعمل های مناطق بندری

 

*معرفی و وظایف اداره بازاریابی و سرمایه گذاری در بخش امور منطقه

 

شماره تماس:

رئیس اداره امور اقتصادی و مناطق : محسن پزشکی    01344992230

کارشناس امور منطقه : بهزاد اشرفی 01344992939

 

اداره امور اقتصادی و مناطق در بخش امور مناطق سیاست گذاری های اداره کل در خصوص کلیه فرآیندها و رفع موانع و مشکلات اجرایی از طریق تفاهم نامه با سازمان مسئول منطقه را بر عهده دارد. اهم وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی و بازنگری کلیه دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری .

2-ارسال آخرین اصلاحات دستورالعمل های ابلاغی و اجرایی در مناطق آزاد و ویژه بندری .

3-نظارت بر حسن اجرای صحیح و کامل دستورالعمل های مناطق بندری در بنادر انزلی و آستارا .

4-نظارت و ارزیابی مستمر بر کلیه فعالیت ها و فرآیندهای اجرایی امور مناطق، خدمات اسنادی پایانه های بندری ، انبارهای خصوصی،

اراضی پشتیبانی و عملیاتی بندر .

5-طراحی و تنظیم کلیه فرمت های مورد نیاز جهت استفاده در مناطق بندری .

6-بررسی اسناد و مدارک و همچنین انجام مکاتبه با سازمان مسئول منطقه به منظور ثبت سفارش و همچنین دریافت مجوز مصرف مواد

اولیه و مجوز بهره برداری از وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در منطق بندری .

 

*مزایای منطقه آزاد در مجتمع بندری انزلی

الف-مزیتهای سرمایه گذاری در مجتمع بندری انزلی

1-امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاری داخلی و خارجی به هر میزان.

2-معافیت مالیاتی 15 ساله بر درآمد و دارایی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی.

3-تضمین سرمایه گذاری خارجی و سود حاصل از آن در منطقه مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب

19/12/1380.

4-آزادی ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد مطابق قانون فوق.

5-ورود ماشین آلات، قطعات یدکی و وسایل نقلیه سرمایه ای ، موادا اولیه و مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای تولیدی ،

تجاری ، خدماتی ، مسکونی و فعالیت های زیر بنایی در منطقه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه .

6-معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در آن .

7-امکان تاسیس بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در منطقه بر اساس مقررات مربوطه .

 

ب-مزیتها و تسیلات قانونی در مجتمع بندری انزلی.

1-برخورداری از معافیت مالیاتی .

2-امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی .

3-برخورداری از مقررات خاص کار و بیمه های اجتماعی در استخدام اتباع خارجی .

4-امکان تاسیس و فعالیت موسسات کارگزاری بیمه، اعتباری و بانکی ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی .

5-انجام کلیه معاملات و انتقالات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .

6-امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت .

7-امکان خرده فروشی کالا برای اتباع خارجی و ایرانی .

8-معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به تناسب ارزش افزوده .

9-صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی از منطقه آزاد .

10-امکان واگذاری و یا فروش تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به غیر با استفاده از تسهیلات منطقه از طریق قبض انبار قابل معامله .

11-امکان ورود وسایل نقلیه ، تجهیزات ، ماشین آلات و قطعات یدکی برای شرکت های سرمایه گذار و فعالان اقتصادی بدون پرداخت

حقوق گمرکی جهت مصرف و بهره برداری در منطقه .

 

*مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مناطق بندری

1-قانون تشکیل و اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران 

2-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 

3-دستورالعمل اجرایی صدور قبض انبار و ضوابط نگهداری کالا در مناطق بندری 

4-دستورالعمل اجرایی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

5-فرمهای ابلاغی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

6-دستورالعمل اجرایی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد 

7-فرمهای ابلاغی تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری 

8-دستورالعمل اجرایی ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق بندری