سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

امضاء الکترونیک

آموزش تهیه

راهنمای انجام

خدمات اداری

رهگیری مکاتبات اداری

سفرهای دریایی

بلیط الکترونیکی سفر دریایی

استعلام اسناد دریانوردان

استعلام اسناد

نرم افزارهای موبایل

اپ موبایل سازمانی، نسخه اندروید همراه دریانورد

نرم افزار قوانین و دستورالعملهای مدیریت و مهندسی سواحل کشور

خدمات دریایی

استعلام اجازه حرکت شناوران

استعلام شناوران تحت پرچم

صاحبان کالا

ثبت نوبت یا احتمال ورود شناور

ثبت مانیفست و برنامه

خدمات حوزه کانتینری (بندر بوشهر)

رهگیری کالا و کانتینر در بنادر تجاری کشور

خدمات ثبت شرکتها

درخواست تاسیس شرکت

تمدید مجوز فعالیت

ثبت تغییرات شرکت

صدور مجوز ثانویه

رسیدگی به شکوائیه صاحبان کالا

معرفی شعبه شرکت همکار

رسیدگی به تخلفات

آمار و اطلاعات

سامانه های آماری

مدیریت و مهندسی سواحل

نرم افزار مدل ایرانی PMO Dynamics

مجوز ساخت سازه های ساحلی

خدمات دریانوردان

صدور گواهی سلامت دریانوردان

ثبت نام در آزمون

   هواشناسی دریایی

پیش بینی امواج دریاهای ایران

وضعیت پارامترهای دریا

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در اراضی بندری

مهندسین مشاور

مدیریت و کنترل پروژه

HSE

نرم افزار جامع مدیریت HSE

کالاهای متروکه

کالاهای متروکه وارده از راه خشکی

 کالاهای متروکه وارده از  راه دریا

پرداخت

درگاه پرداخت اینترنتی