دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.