چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایان
مناقصه 1402/4 ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
تجدید مناقصه 1402/2 ۱ خرداد ۱۴۰۲
مناقصه 1402/2 ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
تجدید مناقصه 1401/16 ۱ اسفند ۱۴۰۱
مناقصه 1401/15 ۸ اسفند ۱۴۰۱
مناقصه 1401/13 ۳ بهمن ۱۴۰۱
فراخوان 1401/12 ۲۳ آذر ۱۴۰۱
مناقصه 1401/7 ۳۰ آبان ۱۴۰۱
تجدید مناقصه 1401/6 ۲۳ آبان ۱۴۰۱
مناقصه 1401/7 ۲۵ مهر ۱۴۰۱
فراخوان 1401/11 ۱۸ مهر ۱۴۰۱
مناقصه 1401/6 ۱۷ مهر ۱۴۰۱
مناقصه 1401/8 ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
مناقصه 1401/9 ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
مناقصه 1401/4 ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱
مناقصه 1401/2 ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
مناقصه 1401/3 ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
مناقصه 1401/1 ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
مناقصه 1400/23 ۱۳ آذر ۱۴۰۰
مناقصه 1400/22 ۹ آذر ۱۴۰۰
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت