چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار

با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛

گزارش تصویری مراسم رونمایی از سیلو 45 هزار تنی مجتمع بندری انزلی

گزارش تصویری مراسم رونمایی از سیلو 45 هزار تنی مجتمع بندری انزلی
سیلو 45 هزارتنی مجتمع بندری انزلی که توسط شرکت کشتیرانی دریای خزر ساخته گشت با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی رونمایی شد.

عکس: دانیال ابراهیمی


رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 16
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 15
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 14
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 13
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 12
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 11
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 10
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 9
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 8
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 7
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 6
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 5
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 4
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 3
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 2
رونمایی از سیلو 45 هزار تنی 1

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۳
تعداد بازدید : ۳۱۱